เทศบาลตำบลนาดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ยินดีต้อนรับ 

 
 
แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

      
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

      
แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      
แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      
แบบคำขอรับรองความจำเป็น ในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสูงสุดและเข้มงวด (ประชาชนทั่วไป)

      
แบบคำขอรับรองความจำเป็น ในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสูงสุดและเข้มงวด (บริษัท)

      
แบบแสดงตนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

      
แบบแสดงตนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

      
แบบแสดงตนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

      
12 3 4
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
e-service
Q&A
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาดี
สายตรงนายก
ความรู้ / บทความ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สายด่วนป้องกันภัย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานกิจการสภา
คลังวีดิทัศน์
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
แบบประเมินองค์กร
สถานที่น่าสนใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา