เทศบาลตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ยินดีต้อนรับ

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

     

ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.ค.65

     

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ.2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2564

     

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2564 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

      

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2564 วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

      

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

      

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2564 วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

      

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

      

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562

      

12 3 4 5
 
 
 
 
 
 
 
 


ศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565


banner-17180
banner-17073
banner-17078
banner-17077
200
z9
facebook
Q&A
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาดี
สายตรงนายก
ความรู้ / บทความ
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานกิจการสภา
คลังวีดิทัศน์
ดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินองค์กร
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ระบบข้อมูลและระบบเหลือใช้และกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ติดต่อเรา