เทศบาลตำบลนาดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ยินดีต้อนรับ 

 
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

      
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562

      
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562

      
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

      
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562

      
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

      
รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

      
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

      
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

      
12 3 4
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
e-service
Q&A
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาดี
สายตรงนายก
ความรู้ / บทความ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สายด่วนป้องกันภัย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานกิจการสภา
คลังวีดิทัศน์
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
แบบประเมินองค์กร
สถานที่น่าสนใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา