เทศบาลตำบลนาดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ยินดีต้อนรับ 

 
 
โครงการ "หมุนขยะเป็นทุน เพื่อเมืองสะอาดด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน" และพิธีเปิดศูนย์จัดการขยะเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน
เทศบาลตำบลนาดี และ มูลนิธิบูรณะนิเวศ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดโครงการ "หมุนขยะเป็นทุน เพื่อเมืองสะอาดด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน" และพิธีเปิดศูนย์จัดการขยะเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ซึ่งนับเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย จัดขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาลนาดี หมู่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นกิจกรรมสำคัญในการดำเนินโครงการในระยะที่ 2 คณะทำงานพัฒนาเมืองยั่งยืนตำบลนาดี โดยได้รับเกียรติจากนายอาวุธ วิเชียรฉาย ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้
ภายในงานมีพิธีประกาศเจตนารมณ์ของคณะทำงานพัฒนาเมืองยั่งยืนตำบลนาดี เทศบาลตำบลนาดีและภาคีเครือข่ายจัดการขยะเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนในปี แรก (2563-2564) โดยพันจ่าเอกอัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลตำบลนาดี ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนาดี
และเวทีเสวนา เรื่อง กุญแจความสำเร็จในการหมุนเวียนขยะเป็นทุนเพื่อเมืองสะอาดด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาวจัดจากแดง จ.สมุทรปราการ และ คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทัพย์แห่งประเทศไทย และคุณเพ็ญโแม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้
พร้อมด้วยซุ้มนิทรรศการหมุนขยะเป็นทุนเพื่อเมืองสะอาดด้วยดศรษฐกิจหมุนเวียน จากหน่วยงานต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
e-service
Q&A
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาดี
สายตรงนายก
ความรู้ / บทความ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สายด่วนป้องกันภัย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานกิจการสภา
คลังวีดิทัศน์
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
แบบประเมินองค์กร
สถานที่น่าสนใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา