เทศบาลตำบลนาดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ยินดีต้อนรับ 

 
 
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 วันที่  7  ธันวาคม  2563  เทศบาลตำบลนาดี  นำโดยพันจ่าเอกอัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนาดี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลนาดี ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้แนวคิด  Zero  Tolerance (9 ธันวาคม ของทุกปี) คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต แสดงป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์และเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
e-service
Q&A
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาดี
สายตรงนายก
ความรู้ / บทความ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สายด่วนป้องกันภัย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานกิจการสภา
คลังวีดิทัศน์
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
แบบประเมินองค์กร
สถานที่น่าสนใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา