เทศบาลตำบลนาดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ยินดีต้อนรับ 

 
 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
(กองช่าง) การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
(กองช่าง) การแจ้งถมดิน
(กองช่าง) การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
(กองช่าง) การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
12 3 4
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
facebook
e-service
Q&A
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาดี
สายตรงนายก
ความรู้ / บทความ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สายด่วนป้องกันภัย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานกิจการสภา
คลังวีดิทัศน์
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
แบบประเมินองค์กร
สถานที่น่าสนใจ
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ติดต่อเรา