เทศบาลตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ยินดีต้อนรับ

 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
(กองช่าง) การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
(กองช่าง) การแจ้งถมดิน
(กองช่าง) การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
(กองช่าง) การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
12 3 4
 
 
 
 
 
 
 
 


ศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565


banner-17180
banner-17073
banner-17078
banner-17077
200
z9
facebook
Q&A
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาดี
สายตรงนายก
ความรู้ / บทความ
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานกิจการสภา
คลังวีดิทัศน์
ดาวน์โหลด
สถานที่น่าสนใจ
แบบประเมินองค์กร
เข้าระบบ
เช็คเมล์
ระบบข้อมูลและระบบเหลือใช้และกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ติดต่อเรา